KLEINE IJSTIJD

Klimaatverandering is momenteel een belangrijk thema, ook in Nederland. Maar 450 jaar geleden was dat ook al het geval. Met een temperatuurdaling van 2 graden, spreken we van een Kleine Ijstijd, de periode tussen 1570 en 1670. IJskoude winters en stormachtige, natte zomers veranderden het leven ingrijpend. Door mislukte oogsten, leed Europa honger met onrust en opstand onder het volk als gevolg.

‘Twee Graden’ laat zien hoe onze voorouders omgingen met klimaatverandering. Waar aan de ene kant wanhoop heerste, ontwaakte de ondernemingszin aan de andere kant en zo werd Hoorn dé transporteur van Europa door slim in te spelen op de kansen die de klimaatverandering bood.

Hoe kunnen we leren van onze geschiedenis en omgaan met de huidige problematiek rondom de klimaatverandering? We brengen het Gouden Eeuw verleden van Hoorn door middel van een verhalende projectieshow aan het licht op de voorgevel van het Westfries Museum.

Roode Steen in Hoorn, tijdens de opening van het Twee Graden Project: een video projectie show van Mr.Beam

Officiele opening Twee Graden: Video projectie show van Mr.Beam

 
Roode Steen in Hoorn, tijdens de opening van het Twee Graden Project: een video projectie show van Mr.Beam

Officiele opening Twee Graden: Video projectie show van Mr.Beam

WESTFRIES MUSEUM

Het Westfries Museum is een historisch museum gevestigd aan de Rode Steen, in Hoorn. De collectie vertelt verhalen gericht op de cultuurgeschiedenis van de stad en de regio West-Friesland, met de nadruk op de periode tussen 1500 en 1800 en wordt gepresenteerd onder de titel ‘Museum van de Gouden Eeuw’. Door slim in te spelen op de kansen die de klimaatverandering bood, werd Hoorn dé transporteurs van Europa.

De ondernemerszin ontwaakte; kooplieden haalden o.a. graan, ijzer en hout uit het Oostzeegebied om dat naar het getroffen Zuid-Europa te brengen. Vanuit Zuid-Europa werden schepen volgeladen met producten zoals wijn en zout, waar de landen rondom de Oostzee juist behoefte aan hadden.

Deze ‘moedernegotie’ was de ruggengraat van de welvaart in Hoorn en legde de basis voor de ‘Gouden Eeuw’ in Nederland.

 

Projection Mapping Westfries Museum Twee graden

Projection mapping Twee graden

 

Westfries Museum

Westfries Museum

Roode Steen in Hoorn, tijdens de opening van het Twee Graden Project: een video projectie show van Mr.Beam